Groei door Intervisie

Intervisie is een krachtig instrument om te leren, van jezelf, van situaties, en van elkaar.

Het is een georganiseerd gesprek tussen jou en anderen die werkzaam (of in opleiding) zijn in hetzelfde vakgebied. Onderwerp van gesprek zijn de verrichte werkzaamheden en de daaraan gerelateerde problemen en/of successen.

Het doel van intervisie is het op peil houden van de beroepsdeskundigheid en/of het verbeteren van het functioneren van jou als beroepsbeoefenaar. Door een antwoord te vinden op vragen die ontstaan in concrete werksituaties neemt jouw zelfreflecterend vermogen toe. Je wordt je bewust van vanzelfsprekendheden (ingeslepen gedrag), je wordt uitgedaagd kritisch te kijken naar je eigen handelen èn je krijgt nieuwe inzichten.

Het accent ligt bij intervisie op het ontwikkelen van jouw inzichtelijk en probleemoplossend vermogen. Daarbij maak je gebruik van elkaars kwaliteiten.

Keys coaching biedt een gecertificeerde intervisiebegeleider.
De intervisiebegeleider zorgt voor een sfeer waarin vertrouwen en veilgheid de basis vormen. Daarnaast kiest zij een relevante methodiek en heeft de regie tijdens het gesprek.

Voor de tarieven kun je contact opnemen met keys coaching .