Onderwijs

Steeds meer leerlingen met een zorgbehoefte moeten een plek vinden in het reguliere onderwijs. Dit betekent dat er op school vaak een antwoord gezocht moet worden op een verscheidenheid aan problemen.

keys coaching heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs en richt zich op vraagstukken en thema’s rondom leerlingen met problemen en/of een zorgbehoefte. Kinderen met gedrags-, sociaal-emotionele- of leerproblemen (faalangst, concentratieproblemen, motivatieproblemen, Dyslexie/Dyscalculie, AD(H)D, AS) kunnen middels coaching zelf werken aan datgene wat hen belemmert. De kortdurende één-op-één werkwijze kan een effectieve aanvulling zijn op dat wat er op school al aan zorg geboden wordt.

De gecertificeerde matrixcoach van keys coaching maakt o.a. gebruik van de Matrixmethode omdat het eenvoudig en oplossingsgericht is. Het doel is de leerlingen zelf te leren hoe zij de problemen kunnen aanpakken en oplossen. Uitgangspunt daarbij zijn hun eigen interne strategieën die zij in zichzelf hebben ontwikkeld bij leren en emoties. Wanneer deze strategie niet goed (genoeg) werkt, is het van belang een nieuwe strategie te ontwikkelen die beter werkt.