Over keys coaching

keys coaching is een praktijk dat begeleiding en ondersteuning biedt bij vraagstukken op het gebied van pubers, jongvolwassenen (adolescenten), ouder(s)/opvoeder(s), opvoeding en onderwijs.

Jongeren

Je bent 10+ en je maakt van alles mee: thuis, op school, in je vrije tijd.  Er is veel te beleven en genoeg om blij mee te zijn. Toch voel jij je niet happy. En dat belemmert jouw groei en ontwikkeling.

Herken jij jezelf in een (of meer) van deze omschrijvingen?

 • Je bent nergens in geïnteresseerd …..
 • Je hebt weinig zelfvertrouwen …..
 • Je vindt het moeilijk om duidelijk te zeggen wat je bedoelt …..
 • Je kan je niet concentreren (met name op school)…..
 • Je hebt last van dyslexie, AD(H)D, of een Autismespectrum stoornis….
 • Je hebt het idee dat niemand jou begrijpt …..
 • Je vindt het moeilijk verleidingen te weerstaan …..
 • Je wordt gepest of je pest …..
 • Je ouders zijn (net) gescheiden …..
 • Je voelt je vaak verdrietig …..
 • Je hebt last van angsten …..
 • Je hoofd zit vol gedachten …..
 • Je zit helemaal niet lekker in je vel …..

En wil jij hier verandering in brengen? Neem dan (samen met een ouder/opvoeder) eens vrijblijvend contact op met keys coaching.

Samen met de coach kun jij je eigen punt onderzoeken en leren er anders mee om te gaan. Met je coach stel je een hulpvraag op en bepaal je je doel. In kortdurende trajecten ( tussen de 2 en 10 sessies) word je jezelf bewust van terugkerende patronen die jou kunnen belemmeren bij je ontwikkeling en groei (dus ook bij het leren). Je oefent met nieuwe inzichten en leert deze je eigen te maken.

Ouder(s)/ opvoeder(s)

Elke ouder/opvoeder zit wel eens met opvoedkundige vragen: je bent ongerust over de ontwikkeling van je kind, of je maakt je zorgen over hoe het op school gaat, of je kind laat gedrag zien waar je moeilijk mee om kan gaan.

De puberteit is niet voor niets voor veel ouders een lastige fase in de opvoeding. Het lijkt erop  dat je elkaar niet meer begrijpt, grenzen worden opgezocht en zelfs overschreden. Hoe kun je je puber sturing geven? Welke ondersteuning is effectief? Als het je niet (meer) lukt om met je puber in gesprek te gaan of als je het gevoel hebt de grip op je puber te verliezen neem dan eens vrijblijvend contact op met keys coaching. In een kortdurend traject van coaching (van één tot enkele sessies) wordt gewerkt aan de hulpvraag die je zelf inbrengt. Dit kan een manier zijn om weer met nieuwe inzichten en nieuwe energie op een positieve manier in contact te komen met je kind.

Onderwijs

Steeds meer leerlingen met een zorgbehoefte moeten een plek vinden in het reguliere onderwijs. Dit betekent dat er op school vaak een antwoord gezocht moet worden op een verscheidenheid aan problemen.

keys coaching heeft een jarenlange ervaring in het onderwijs en richt zich op vraagstukken en thema’s rondom leerlingen met problemen en/of een zorgbehoefte. Kinderen met gedrags-, sociaal-emotionele- of leerproblemen (faalangst, concentratieproblemen, motivatieproblemen, Dyslexie/Dyscalculie, AD(H)D, AS) kunnen middels coaching zelf werken aan datgene wat hen belemmert. De kortdurende één-op-één werkwijze kan een effectieve aanvulling zijn op dat wat er op school al aan zorg geboden wordt.

De gecertificeerde matrixcoach van keys coaching maakt o.a. gebruik van de Matrixmethode omdat het eenvoudig en oplossingsgericht is. Het doel is de leerlingen zelf te leren hoe zij de problemen kunnen aanpakken en oplossen. Uitgangspunt daarbij zijn hun eigen interne strategieën die zij in zichzelf hebben ontwikkeld bij leren en emoties. Wanneer deze strategie niet goed (genoeg) werkt, is het van belang een nieuwe strategie te ontwikkelen die beter werkt.

Coachen met de MatriXmethode

De MatriXmethode is ontwikkeld door Ingrid Stoop. Het is een eenvoudige praktische methode die snel en effectief werkt. De Matrixmethode maakt gebruik van NLP technieken. Deze kortdurende coachingstechniek kan worden ingezet bij leerproblemen (dyslexie & dyscalculie, maar ook bij bijvoorbeeld te langzaam rekenen en lezen) en bij mentale problemen of emotionele problemen. Denk hierbij aan negatief zelfbeeld, faalangst, verdriet, examenvrees, een gevoel van een druk, vol hoofd of piekeren.

De gecertificeerde matrixcoach van keys coaching maakt gebruik van deze methode omdat het eenvoudig en oplossingsgericht is. Het doel is om jou zelf te leren hoe je de problemen kunt aanpakken en oplossen. Uitgangspunt is je eigen interne strategie die jij in jezelf hebt ontwikkeld bij leren en emoties. Wanneer deze strategie niet goed (genoeg) werkt, is het van belang een nieuwe strategie te ontwikkelen die beter werkt.

Bekijk een filmpje over de Matrixmethode: